shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View Cart Check Out

Tornooireglement Vatana-cup

Klik hier voor een PDF-versie van het tornooireglement

 1. Ploegen – Spelers – Spelerslijst
 • Het tornooi is bestemd voor jeugdploegen uit de categorieën U7, U8, U9 en U10. De deelnemende ploegen worden ingedeeld in 2 poules van 4 ploegen.
 • Uitzondering in het opstellen van spelers uit een 1 jaar oudere categorie: 1ste Klasse Amateurs 1 speler, 2de Klasse Amateurs 2 spelers, 3de Klasse Amateurs 3 spelers, 1ste Provinciale en lager 4 spelers. Gelieve dit vóór aanvang van het tornooi in het secretariaat te melden.
 • Het scheidsrechtersblad dient 1 uur vóór aanvang van de eerste wedstrijd ingevuld en afgegeven te worden op het secretariaat.
 • Enkel spelers die op reglementaire wijze aangesloten zijn bij de deelnemende clubs komen in aanmerking om deel te nemen in hun categorie.
 • Het aantal spelers wordt beperkt tot 9 voor U7/U8/U9 en 12 voor U10.
 • De deelnemende clubs hebben hun schriftelijke deelname bevestigd. Een club die verstek zou laten gaan en ons niet minstens 21 dagen voor aanvang van het tornooi aangetekend ter kennis zou brengen, zal zich dienen te onderwerpen aan de in art. 87 van het bondsreglement voorziene
 1. Wedstrijden
 • De opwarming gebeurt op de respectievelijke plaatsen aangeduid op het grondplan.
 • Elke ploeg brengt 2 verschillende uitrustingen mee. De eerst vermelde ploeg in het

wedstrijdschema is de thuisploeg en dient indien nodig een andere uitrusting aan te doen.

 • De thuisploeg speelt steeds naar de verharde parking toe.
 • De toegang tot het speelveld en de neutrale zone is enkel toegestaan voor spelers, trainers, ploegafgevaardigden, verzorgers, scheidsrechters en medewerkers van AC Tervant.
 • Wanneer een ploeg bij aanvang van de wedstrijd niet op het veld aanwezig is, dan verliest deze ploeg met 3-0.
 • De wedstrijd begint direct na het afroepen van de wedstrijden en het fluitsignaal van de scheidsrechter. De wedstrijd eindigt na het afroepen “einde wedstrijden” door de speaker EN het fluitsignaal van de scheidsrechter waarbij de scheidsrechter eerst de eventuele aanval of hoekschop laat doorgaan alsook de vrije trap of doelpoging met direct doelgevaar tot het gevaar voor doel geweken is. Er wordt geen verloren tijd omwille van o.a. te late start, wissel of verzorging ingehaald.
 • Duur wedstrijd = 1 x 20 minuten
 • Wissels: bij spelhervatting na goedkeuring door de scheidsrechter.
 • Kaarten: – 3 gele kaarten in verschillende wedstrijden = volgende wedstrijd geschorst

– 2 gele kaarten in dezelfde wedstrijd of rood = uitsluiting + volgende wedstrijd geschorst.

 • De tornooileiding heeft steeds het recht, op basis van het verslag van de scheidsrechter,  sancties te treffen tegen spelers of zijn ploeg.
 • De wedstrijden worden gespeeld volgens K.B.V.B.-reglementen voor nationale reeksen, mits uitzondering in het tornooireglement, en worden geleid door scheidsrechters aangesloten bij de K.B.V.B.
 • Poulewedstrijden:   – 2 poules met 3 wedstrijden per ploeg

                                        – puntenverdeling : winst = 3 punten, gelijkspel = 1 punt, verlies = 0 punten             

                                        – rangschikking opgemaakt in volgorde van :

 1. het hoogst aantal behaalde punten
 2. het hoogst aantal gewonnen wedstrijden
 3. het beste doelpuntensaldo (gemaakte min tegendoelpunten)
 4. het hoogst aantal gemaakte doelpunten
 5. het laagst aantal tegendoelpunten
 6. de onderlinge confrontaties
 7. lottrekking
 • Tweede Ronde:     – wedstrijd 1: eerste groep A tegen tweede groep B

– wedstrijd 2: eerste groep B tegen tweede groep A

– wedstrijd 3: derde groep A tegen vierde groep B

– wedstrijd 4: derde groep B tegen vierde groep A

 • Finalewedstrijden: – 7de + 8ste plaats : verliezer wedstrijd 3 tegen verliezer wedstrijd 4

– 5de + 6de plaats : winnaar wedstrijd 3 tegen winnaar wedstrijd 4

– 3de + 4de plaats : verliezer wedstrijd 1 tegen verliezer wedstrijd 2

– 1ste + 2de plaats : winnaar wedstrijd 1 tegen winnaar wedstrijd 2

 • Bij wedstrijden die geen winnaar opleveren tijdens de Tweede Ronde en de Finalewedstrijden worden er om beurt 5 strafschoppen genomen. Bij een gelijke stand komen de spelers die nog niet getrapt hebben aan beurt, en is er een rechtstreekse uitschakeling, waarbij elke ploeg evenveel pogingen gehad heeft. Indien er nadat iedereen getrapt heeft nog geen winnaar is, dan trapt iedereen opnieuw. Alle spelers, inclusief de wisselspelers, komen hierbij aan beurt en de volgorde wordt aangehouden.
 1. Varia
 • Elke deelnemende ploeg mag met 3 begeleiders (trainer, ploegafgevaardigden, …) gratis binnen.

Gelieve bij aankomst aan de inkom hun namen door te geven indien ze later arriveren.

 • Kleedkamers worden bij aankomst toegewezen en zijn onder toezicht van de kleedkamerverantwoordelijken van AC Tervant. Enkel ploegbegeleiders zijn toegelaten.
 • Waterbedeling: 1 fles bij aanvang en bijkomende flessen bij teruggave van de lege fles met dop.
 • De prijsuitreiking gebeurt direct na de laatste wedstrijd. Voor elke speler is er een

aandenken en voor de 3 eerst geklasseerde ploegen een beker voorzien.

 • Elke deelnemer (spelers + 3 begeleiders) heeft recht op 1 warme maaltijd.
 • De inrichtende club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen vóór, tijdens en na de wedstrijden, noch voor diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
 • Verloren voorwerpen dienen binnengebracht te worden op het secretariaat.
 • In geval van letsel is er een EHBO-uitrusting voorzien om de nodige zorgen te verstrekken.
 • Een kopie van dit reglement zal door de inrichtende club aan iedere deelnemende club, alsook aan de K.B.V.B. overgemaakt worden.
 • Door hun inschrijving voor het tornooi worden de clubs geacht zich akkoord te verklaren met dit reglement en de toepassing ervan te aanvaarden.